Triển vọng Chỉ số S&P 500: Sự phân kỳ RSI Gợi ý về sự thoái lui trước NFP.

Chỉ số Thịnh vượng Stochastic, hay còn được gọi là Chỉ số S&P 500, là