Bảng Anh mới nhất: GBP / USD có thể nhận được tăng giá vào tuần tới trên Tin tức về vắc-xin

Bảng Anh đã tương đối kiên cường trong vài tháng qua so với Đô la