Martingale

Khi thị trường nhìn thấy một cơ hội để kiếm tiền, một martingale trong giao