Thị trường tiền tệ ở việt nam

Các chuyên gia ngoại hối đã dự đoán sự sụp đổ của thị trường tại